Rooster

Rooster start 10 september 2018

Matlessen Gravity lessen
Maandag docent Maandag docent
9.00 uur Pilates Natasha 10.15 uur Gravity Natasha
11.30 uur Pilates Natasha
19.00 uur Pilates HIT Deborah 20.00 uur Gravity
Deborah
20.00 uur  Yin & Yang Yoga Natasha  
A AV
Dinsdag Dinsdag
10.00 uur Pilates Natasha 19.00 uur Gravtiy Natasha
19.00 uur Pilates in the Mix start 19 mrt Danja 20.00 uur Gravity Danja
20.00 uur Yin Yoga Natasha
Woensdag Woendag
10.00 uur Pilates Deborah 9.00 uur Gravity Deborah
11.00 uur Yin Yoga Natasha 20.00 uur Gravity Natasha
20.00 uur Pilates Rick
Donderdag Donderdag
10.15 uur Gravity Danja
20.30 uur Pilates Bodyshape Deborah 19.30 uur Gravity Deborah
Vrijdag Vrijdag
9.00 uur Pilates Clare
Zaterdag Zaterdag
11.00 uur Pilates Barré Meron 10.00 uur Gravity Meron
Zondag Zondag
11.00 uur Pilates Natasha 10.00 uur Gravity Natasha
12.00 uur Gravity Natasha