Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijving

Inschrijving geschiedt aan de balie van de studio. Na ondertekening van de inschrijving en de algemene voorwaarden van de studio wordt een leskaart verstrekt die 15 weken geldig is. Deze kaart is persoonsgebonden.

Lidmaatschap beëindigen

Opzegging van het lidmaatschap van de studio dient uiterlijk 1 week voor de einddatum van de kaart per e-mail te worden gedaan. Wanneer niet is opgezegd wordt de kaart automatisch met 15 weken verlengd.

Matlessen

De matlessen kun je reserveren: www.pilatesstudioleiden/reserveren. Annuleren van deze les kan tot uiterlijk 12 uur voor de les.

Gravity

De Gravity-lessen kunnen alleen via de website of app worden gereserveerd. Deze reservering wordt per e-mail bevestigd.

Annuleren van deze les kan tot uiterlijk 12 uur voor de les. Wanneer niet tijdig wordt geannuleerd wordt de les in rekening gebracht.

Betaling

Het volledige lesgeld dient op de eerste lesdag te worden voldaan. Het inschrijfgeld bedraagt €15. Als het lidmaatschap wordt stopgezet is bij hervatting van de lessen opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

Bij de balie is een pinautomaat aanwezig.

Automatisch incasso

Het is mogelijk voor een automatisch incasso te kiezen. Dit incasso is voor een periode van een heel jaar. Na dit jaar kan de automatische incasso per maand worden opgezegd.

Het bedrag wordt elke 1e van de maand afgeschreven. Wanneer het niet mogelijk is het verschuldigde lesgeld te incasseren ontvangt u een herinneringsnota. De administratiekosten ad €7,50 worden aan deze nota toegevoegd.

Personal training

De personal training wordt voor een periode van 5 of 10 weken ingepland. Afmelden uiterlijk 24 uur van tevoren per e-mail of sms. Bij afwezigheid zonder tijdige afmelding komt de les te vervallen en kan dus niet worden ingehaald.

Hygiëne

Kom fris naar de les. Draag tijdens de matlessen schone sokken en neem een handdoek mee om op de mat te leggen.

De Gravity- en Yogalessen zijn op frisse! blote voeten.

Blessures

Meld blessures en zwangerschap bij de docent, zodat hier in de les rekening mee kan worden gehouden.